kontakt@logopeda-krasnystaw.pl

516 242 181

Od czego zależy prawidłowa mowa dziecka?
Prawidłowa mowa dziecka zależy od czynników wewnętrznych i zewnętrznych takich jak: budowa aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego; funkcjonowanie centralnego układu nerwowego (CUN), narządu słuchu; od poziomu rozwoju emocjonalnego i umysłowego; stanu fizycznego; od środowiska rodzinnego i społecznego.
Jak wspomagać rozwój mowy dziecka?
Wspomagamy rozwój mowy dziecka poprzez :
  • rozmowy z dzieckiem,
  • czytanie bajek, słuchanie muzyki, wspólne zabawy,
  • „kąpiele słowne”, czyli ciągłe mówienie do dziecka o wszystkim co je otacza, gdzie się znajduje, co rodzic robi w danej chwili, itp.,
  • unikanie zdrobnień i błędnych form wypowiedzi,
  • uczenie dziecka wierszyków, piosenek,
  • cierpliwe odpowiadanie na pytania dziecka,
  • mówienie do dziecka twarzą zwróconą ku niemu, aby widziało pracę narządów artykulacyjnych rodziców.
Kiedy rodzice powinni zgłosić się z dzieckiem do logopedy?
Rodzice, którzy zauważyli problemy z rozwojem mowy u swojego dziecka powinni jak najszybciej zgłosić się do logopedy. Mogą skonsultować swoje wątpliwości z logopedą, a ten albo rozwieje dane wątpliwości, albo rozpocznie z dzieckiem terapie logopedyczną. Należy jednak pamiętać, że im szybciej dziecko trafi pod opiekę logopedy, tym większe szanse na skorygowanie wady wymowy. Terapia utrwalonej wady wymowy trwa dłużej, niż terapia wady w początkowej fazie.
Jak wygląda spotkanie z logopedą?
Spotkanie z logopedą zaczyna się od diagnozy logopedycznej, która ma na celu określenie rodzaju problemu bądź też jego braku. Kolejne spotkania to terapia logopedyczna, która ma na celu skorygowanie zdiagnozowanej wady wymowy.
Jak długo trwa terapia logopedyczna?
Czas trwania terapii logopedycznej zależy od rodzaju wady wymowy, od utrwalenia wady u dziecka, od motywacji i systematyczności dziecka i rodzica. Im krótszy czas utrwalania się wady wymowy, i im większa motywacja i systematyczność, tym krótszy okres terapii i większe szanse na osiągnięcie sukcesu.
To Top ↑