kontakt@logopeda-krasnystaw.pl

516 242 181

Klika Uwag od Rodziców

Terapia logopedyczna dzieci

Zajmuję się terapią indywidualną dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami komunikacji. Dla każdego dziecka opracowuję indywidualny program terapii, w którym określam  konkretne cele do osiągnięcia przez dziecko.

Metody i formy pracy dobieram po wcześniejszej diagnozie, na którą składają się wywiad, analiza dokumentacji, obserwacja dziecka w trakcie zabawy oraz badanie logopedyczne.

Istotna jest też dla mnie współpraca z rodzicami dziecka. Tylko wspólny front oddziaływań pozwala osiągnąć zamierzone cele terapeutyczne.

Czasami konieczna okazuje się dodatkowa diagnoza: neurologiczna, psychiatryczna, laryngologiczna, ortodontyczna, foniatryczna bądź psychologiczno-pedagogiczna, gdyż trudności z mową występujące u dziecka mogą być też symptomem innego zaburzenia.

W pracy z dziećmi korzystam z programu komputerowego eduSensus Logopedia. Jest to oprogramowanie, które wspomaga i uatrakcyjnia terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy, słuchu, dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, itp.. Gry i zabawy zawarte w tym programie podnoszą efektywność terapii, są bowiem doskonałą formą aktywizacji procesów edukacyjnych.

W swojej pracy staram się zawsze być wyczulona na to, co dziecko chce mi przekazać. Reaguję na każde obniżenie nastroju i złą kondycję psychofizyczną dziecka, dlatego modyfikuję ćwiczenia w trakcie danego spotkania i dobieram je adekwatnie do możliwości małego pacjenta.

Zobacz ofertę dla dzieci
To Top ↑